Takstblad

Takstblad for Agersted Vandværk I/S .

Vandafgift opkræves 4 gange årlig.

Den 1/2. –  1/5. – 1/8. – 1/11.